ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 - 13:30 - 15:40
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
09:10 - 14:30 - 16:40

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
09:10

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
17:00
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
18:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2521032734