ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:40 - 07:25 - 10:00 - 12:00 - 13:30 - 14:40 - 17:10   
AΠΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

07:10 - 08:25 - 10:20 - 12:20 - 14:00 - 15:00 - 17:30 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
-----
AΠΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
-----

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

-----

AΠΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
-----

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734