ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:15 - 08:15 ΔΕΥ-ΤΡ-ΤΕΤ-ΠΑΡ - 08:25 ΠΕΜ - 09:00 - 11:00 - 12:00 - 13:15 - 14:15 - 15:00 - 17:15 - 19:00 - 21:00   

AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ

06:40 - 07:45 - 09:00 ΔΕΥ-ΤΡ-ΤΕΤ-ΠΑΡ - 09:15 ΠΕΜ - 10:00 - 12:00 - 13:35 - 14:05 - 18:15 - 20:05  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 - 10:15 - 11:00 - 13:30 - 15:00 - 19:00 - 21:00 
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
08:20 - 10:05 - 11:45 - 14:05 - 18:15 - 20:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

11:00 - 15:00 - 19:00

AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
10:05 - 14:05 - 18:15 - 20:05


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ:2521032734
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ: 2324031624