ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 - 08:15 ΔΕΥ-ΤΡ-ΤΕΤ-ΠΑΡ - 08:25 ΠΕΜ - 09:00 - 11:00 - 12:00 - 13:15 - 14:15 - 15:00 - 17:15 - 19:00 - 21:00    
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ

06:20 - 07:30 - 08:45 ΔΕΥ-ΤΡ-ΤΕΤ-ΠΑΡ - 09:00 ΠΕΜ - 09:45 - 11:45 - 13:20 - 13:50 - 18:00 - 19:50  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 - 10:15 - 11:00 - 13:30 - 15:00 - 19:00 - 21:00 
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
08:00 - 09:50 - 11:30 - 13:50 - 18:00 - 19:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
11:00 - 15:00 - 19:00
AΠΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
09:50 - 13:50 - 18:00 - 19:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ : 2521032734
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ:2324031624