ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 - 13:30 - 15:40
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
09:15 - 14:30 - 16:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
09:15

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
17:15
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
18:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ:2521032734