ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 - 14:00 - 21:00
AΠΟ ΑΘΗΝΑ
09:15 - 15:00 - 22:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ : 2521032421
ΑΘΗΝΩΝ: 2105130220